گروه کلراید در سال ۱۸۹۱ به عنوان سندیکای برق کلراید محدود به منظور تولید باتری تاسیس شد.در سال ۱۹۷۰، تحت مدیریت وقت آن ،آقای سر مایکل ادوارد  برای اولین بار battery power buses در انگلستان به نمایش گذاشته شد. از سال ۱۹۹۹ شرکت کلراید اقدام به طراحی و تولید secure power systems  نمود. در سپتامبر سال ۲۰۱۰  گروه کلراید به دلایل استراتژیک تکنولوژی و ارزش اعتباری و کیفیت محصولات  به طور کامل توسط امرسان الکتریک آمریکا خریداری شد.