دفتر

تهران، ولی عصر، ساختمان فردوس، طبقه یازدهم، واحد ۶۱

تلفن       ۱۰ – ۲۲۷۲۷۶۰۹ ۲۱ ۹۸+
فکس      ۲۲۷۰۴۳۱۹ ۲۱  ۹۸+

info.pka@parskavir.com

 


کارخانه

ایران، یزد، منطقه ویژه اقتصادی

تلفن        ۷۲۷۵۱۰ ۳۵۳ ۹۸+
فکس      ۷۲۷۵۱۰۱ ۳۵۳ ۹۸+

info.pka@parskavir.com
شرکت پارس کویر اروندتولید کننده سیستم های یو پی اس صنعتی و اداری